Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • BOĞULMAQ

  f. 1. Hava azlığından nəfəsi çətinləşmək, nəfəs ala bilməmək. İstidən boğulmaq. Bu otağın havası yoxdur, adam boğulur

  Tam oxu »
 • BOĞULMUŞ

  f.sif. 1. Boğulub öldürülmüş. Qafqazlının boğulmuş meyiti küçəyə atılmışdı. M.S.Ordubadi. 2. Havasızlıqdan, yaxud tüstüdən, qazdan ölmüş

  Tam oxu »
 • BOĞULTU

  is. Boğulan adamın, yaxud heyvanın çıxardığı səs. Xırıltı, boğultu və ayaq səsləri ağır bir çarpışma getdiyini bildirirdi

  Tam oxu »
 • BOĞUNUQ

  bax boğuq. Mən bir oğrunun boğunuq və yavaş səsinə bənzəyən bir səs eşitdim. M.S.Ordubadi

  Tam oxu »
 • BOĞUŞDURMA

  “Boğuşdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞUŞDURMAQ

  icb. Bir-biri ilə dalaşdırmaq, savaşdırmaq, vuruşdurmaq. [Avam camaat] Bakının ətraf kəndlərindən məşhur cins qoyun itlərini küçüklüyündən Bakıya gəti

  Tam oxu »
 • BOĞUŞMA

  1. “Boğuşmaq”dan f.is. 2. is. Savaşma, dalaşma, çeynəşmə; dava, mübahisə, qovğa. [Kazım:] Bu xanların boğuşması qurtarmır ki, biz də bir gözümüzü açaq

  Tam oxu »
 • BOĞUŞMAQ

  qarş. 1. Bir-birini qapmaq. İtlər boğuşurlar. – İt itlə boğuşdu, yolçuya fürsət düşdü. (Ata. sözü). 2

  Tam oxu »
 • BOKS

  [ing.] idm. Əllərə xüsusi əlcəklər geyilərək müəyyən üsul və qayda ilə icra edilən yumruq döyüşündən ibarət idman növü

  Tam oxu »
 • BOKSÇU

  is. idm. Boksla məşğul olan idmançı

  Tam oxu »
 • BOKSİ́T

  [fr.] Alüminium hasil edilən əsas filiz

  Tam oxu »
 • BOKSYÓR

  [ing.] bax boksçu

  Tam oxu »
 • BOL

  sif. Çoxlu, son dərəcə çox, həddən artıq. Bol meyvə. Bol məhsul. Çayda bol su var. Bol süd verən inək

  Tam oxu »
 • BOL-BOL

  zərf 1. Çox, çoxlu, artıq, həddən artıq. Məndən ona bol-bol salam söylə. 2. Artıqlaması ilə. Bu taxıl bizi bol-bol görər

  Tam oxu »
 • BOLERÓ

  [isp.] mus. 1. İspan milli rəqslərindən birinin adı. 2. Bu rəqs tempində bəstələnmiş musiqi əsəri

  Tam oxu »
 • BOLQÁR

  is. Şərqi Slavyan xalqlarından biri və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • BOLQARCA

  zərf və sif. Bolqar dilində. Bolqarca danışmaq. Bolqarca-rusca lüğət

  Tam oxu »
 • BOLLANMA

  “Bollanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOLLANMAQ

  f. Bol olmaq, xeyli çoxalmaq, artmaq. Bazarda ət və tərəvəz bollanmışdır. Çayın suyu bollanmışdır

  Tam oxu »
 • BOLLAŞDIRILMA

  “Bollaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOLLAŞDIRILMAQ

  məch. Bol edilmək, çoxaldılmaq, miqdarı daha da artırılmaq

  Tam oxu »
 • BOLLAŞDIRMA

  “Bollaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOLLAŞDIRMAQ

  f. Bol etmək, çoxaltmaq, miqdarını daha da artırmaq. Məhsulu bollaşdırmaq

  Tam oxu »
 • BOLLAŞMA

  “Bollaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOLLAŞMAQ

  bax bollanmaq. Mağazalarda hər şey bollaşmışdır

  Tam oxu »
 • BOLLATMAQ

  bax bollaşdırmaq

  Tam oxu »
 • BOLLU

  bax bol. Çayda bollu su var. Göldə bollu balıq var. Bu il bollu meyvə götürmüşük

  Tam oxu »
 • BOLLU-BOLLU

  zərf Bol-bol

  Tam oxu »
 • BOLLUCA

  zərf Çox bol, çoxlu. Sanatoriyada bolluca yemək verirlər. Bolluca vədə vermək. – [Bacı:] Ona yemək vermə, içmək vermə, bolluca nağıl söylə

  Tam oxu »
 • BOLLUQ

  is. 1. Çoxluq, artıqlıq. Məhsulun bolluğu. Çayda suyun bolluğu. Xammalın bolluğu. 2. Firavanlıq, rifah

  Tam oxu »
 • BOLŞEVİ́K

  [rus.] Bolşevizm tərəfdarı. On iki minlik bolşevik “Qırmızı qvardiya”sının 70 faizini də daşnaklar təşkil edirdi…

  Tam oxu »
 • BOLŞEVİ́ZM

  [rus.] V.İ.Lenin tərəfindən hazırlanaraq rus və beynəlxalq miqyasda fəhlə sinfinin mübarizəsi təcrübəsinə əsaslanan proletar inqilabı hərəkatı haqqınd

  Tam oxu »
 • BOLT

  [rus.] Maşın və s. hissələrini birbirinə bənd etmək üçün bir başına qayka keçirilən metal ox. Özülün üstündə qurulmuş dirəklər yoğun boltlar və dəmirl

  Tam oxu »
 • BOLTLAMA

  “Boltlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOLTLAMAQ

  f. Bolt ilə birləşdirmək, boltla bir-birinə bağlamaq

  Tam oxu »
 • BOLTLANMAQ

  məch. Bolt ilə birləşdirilmək, bolt ilə bir-birinə bağlanmaq

  Tam oxu »
 • BOMBÁ

  [fr.] İçərisinə partlayıcı maddələr doldurulub, əl və ya silah vasitəsilə, yaxud da təyyarədən atılan mərmi, qumbara

  Tam oxu »
 • BOMBAÇI

  is. 1. Bomba hazırlayan, bomba qayıran (adam). 2. Bomba atan, bombardmançı

  Tam oxu »
 • BOMBAÇILIQ

  is. Bomba hazırlama sənəti. [Həsən isə] öz rəğbəti ilə bombaçılıq vəzifəsini görürdü. M.S.Ordubadi

  Tam oxu »
 • BOMBADAŞIYAN

  bax bombardmançı 1-ci mənada. Bombadaşıyan təyyarələr ildırım kimi şığıyan qırıcı təyyarələrin müşayiəti ilə əsgərlərin başı üstündən ötüb keçdi

  Tam oxu »
 • BOMBALAMA

  “Bombalamaq”dan f.is. Qabaq düşmən idi, arxa isə hər gün davam edən bombalama nəticəsində dağılırdı. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • BOMBALAMAQ

  f. Havadan hücum edərək bombaya basmaq, üzərinə bomba atıb dağıtmaq

  Tam oxu »
 • BOMBALANMA

  “Bombalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOMBALANMAQ

  məch. Bombaya basılmaq, bomba ilə vurulmaq, üzərinə bomba atılıb dağıdılmaq

  Tam oxu »
 • BOMBALATMAQ

  icb. Bombaya basdırmaq

  Tam oxu »
 • BOMBARDMAN

  bax bombardmançı 1-ci mənada. Bombardman təyyarəsi. □ Bombardman etmək – bax bombalamaq

  Tam oxu »
 • BOMBARDMANÇI

  1. sif. Bombalamaya məxsus. Bombardmançı təyyarə. 2. is. Bombardman təyyarəçisi. Hava ayaz deyildi ki, bombardmançılar onsuz da qalxıb dağım-dağım ola

  Tam oxu »
 • BOMBATÖKƏN

  bax bombardmançı. Gedir qərbə tərəf hücum çəkənlər; Gedir qatar-qatar bombatökənlər. M.Rahim

  Tam oxu »
 • BOMBOŞ

  sif. və zərf Tamamilə boş, lap boş, içində heç bir şey olmayan. Bomboş otaq. – [Tarverdi:] Görəsən sövdəgər tayfası yaraqlı-əsbablı yola çıxır, ya elə

  Tam oxu »
 • BOMBOZ

  sif. Tünd boz rəngli. [Lado] Lökbatan adlanan bomboz bir səhra ilə qarşıda görünən dağlara sarı gedirdi

  Tam oxu »