Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • AĞABACI

  böyük bacı; hörmətli bacı

  Tam oxu »
 • AĞABANİ

  ağa xanım; ağa arvadı

  Tam oxu »
 • AĞABANU

  ağa xanım; ağa arvadı

  Tam oxu »
 • AĞABƏYİ

  kiçik qardaşların hörmət əlaməti olaraq böyük qardaş arvadlarına müraciət forması

  Tam oxu »
 • AĞABƏYİM

  kiçik qardaşların hörmət əlaməti olaraq böyük qardaş arvadlarına müraciət forması

  Tam oxu »
 • AĞABİBİ

  atanın böyük bacısına hörmət əlaməti olaraq müraciət forması

  Tam oxu »
 • AĞABİKƏ

  bax: Bikə; böyük qız, böyük xanım

  Tam oxu »
 • AĞADOSTU

  hörmət əlaməti olaraq kiçik qardaş və bacıların böyük qardaş arvadlarına müraciət forması

  Tam oxu »
 • AĞAGƏLİN

  evin böyük gəlini; böyük gəlin

  Tam oxu »
 • AĞAXANIM

  bax: Ağa və Xanım; böyük xanım, seyid xanım

  Tam oxu »
 • AĞAXATIN

  şah arvadı, şah xanımı

  Tam oxu »
 • AĞAXATUN

  şah arvadı, şah xanımı

  Tam oxu »
 • AĞANAZ

  ağa nazı, qəmzəsi, nazlı ağa

  Tam oxu »
 • AĞANƏNƏ

  böyük nənə; nəvələrin atanın anasına müraciət forması

  Tam oxu »
 • AĞANİSƏ

  bax: Ağa və Nisə; böyük qadın, baş qadın

  Tam oxu »
 • AĞANNƏ

  böyük nənə; nəvələrin atanın anasına müraciət forması

  Tam oxu »
 • AĞANURƏ

  ağ nurlu, işıqlı, parlaqlığı çox olan qız

  Tam oxu »
 • AĞBƏNİZ

  bənizi ağ olan, ağ üzlü, ağ sifətli, bəyaz simalı

  Tam oxu »
 • AĞBİKƏ

  ərə getməmiş ağ qız, ağ dul qadın

  Tam oxu »
 • AĞBUTA

  ağ qönçə; böyük qönçə

  Tam oxu »
 • AĞCA

  çox ağ, lap ağ, ağappaq, dümağ

  Tam oxu »
 • AĞCABƏNİZ

  ağca bənizli, ağuzlü; ağüzlü qız

  Tam oxu »
 • AĞCAGÜL

  ağ gül, lap ağ çiçək, ağappaq gül

  Tam oxu »
 • AĞCAXANIM

  ağ gülə bənzəyən qız; ağbədənli qız

  Tam oxu »
 • AĞCAXATIN

  ağ gülə bənzəyən xatın; ağbədənli xatın

  Tam oxu »
 • AĞCAXATUN

  ağ gülə bənzəyən xatın; ağbədənli xatın

  Tam oxu »
 • AĞCAQIZ

  ağ bədənli qız, ağüzlü qız

  Tam oxu »
 • AĞCAZƏR

  ağ qızıl kimi qız; parlaq, gözəl qız

  Tam oxu »
 • AĞÇİÇƏK

  ağ çiçək, gül; böyük gül; ağ çiçək kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • AĞƏNNƏ

  böyük nənə; nəvələrin atanın anasına müraciət forması

  Tam oxu »
 • AĞGÜL

  ağ rəngli gül, ağ çiçək, bəyaz gül

  Tam oxu »
 • AĞGÜN

  həyatı, günü xoş keçən, xoşbəxt, bəxtiyar

  Tam oxu »
 • AĞXANIM

  ağ olan xanım (qız)

  Tam oxu »
 • AĞXATIN

  ağbədənli xatın (qız)

  Tam oxu »
 • AĞXATUN

  ağbədənli xatın (qız)

  Tam oxu »
 • AĞQIZ

  ağ bədəni olan qız

  Tam oxu »
 • AĞNAZ

  nazı çox olan ağ qız

  Tam oxu »
 • AĞNİSƏ

  ağbədənli nisə (qız)

  Tam oxu »
 • AĞNUR

  ağ nurlu, işıqlı, parlaqlığı çox olan qız

  Tam oxu »
 • AĞNURƏ

  ağ nurlu, işıqlı, parlaqlığı çox olan qız

  Tam oxu »
 • AĞSURƏ

  böyük rəis; qəhrəman uşaq; böyük surə

  Tam oxu »
 • AĞTAB

  ağ işıq; parlaq; çox gözəl

  Tam oxu »
 • AHƏSTƏ

  yavaş, ağır, aramla, tələsmədən

  Tam oxu »
 • AHU

  ceyran; gözəl, ceyran kimi gözəl

  Tam oxu »
 • AHUNUR

  ceyran nuru, işığı, işıqlı ceyran

  Tam oxu »
 • AHUZƏR

  qızıl ahuyə bənzər gözəl qız

  Tam oxu »
 • AXÇA

  pul, var-dövlət; təmizlik, paklıq

  Tam oxu »
 • AXIRBƏYİM

  sonuncu, axırıncı xanım

  Tam oxu »
 • AXIRCA

  sonuncu, axırıncı, sonbeşik

  Tam oxu »
 • AXİRƏ

  «axirət» sözünün ixtisarı; son doğulan qız

  Tam oxu »