BÖYƏLƏKLƏNMƏK

f. məh.
1. Böyələk sancmasından qaçmaq, şıllaq atmaq (heyvanlar haqqında) .
2. məc. Acıqlanmaq, dalaşmaq istəmək.
BÖYƏLƏKLƏNDİRMƏK
BÖYƏMƏK

Digər lüğətlərdə