Baş məcmu strukturu

o nomenklatur model (tədqiqat) korpusunun yaxşı aparılmış inventarizasiyanın, sistemləşdirmənin və təsnifatının ortaya çıxarılmasıdır ki, onun nəticəsində struktur təşkili sxem-modelin qurulması gedir. Bax: baş məcmu.
Ayrıca söz
Başqa istiqamətə keçirilmə vərdişi