BACARIQ

is. Bilik, təcrübə, vərdiş nəticəsində əldə edilmiş işgörmə qabiliyyəti, təcrübə. Hər işdə bacarıq lazımdır. Onun heç bir bacarığı yoxdur.
– İnsan öz səyi və bacarığı sayəsində istədiyi məqsədə nail ola bilər. S.S.Axundov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BACARIQ BACARIQ, HÜNƏR (bax); QABİLİYYƏT, TƏCRÜBƏ
  • BACARIQ qabiliyyət — təcrübə — istedad
BACARAN
BACARIQLI

Digər lüğətlərdə