BACARAN

f.sif. Qabiliyyətli, başı çıxan, iş görə bilən, əlindən iş gələn, bir işin öhdəsindən gələn. Bacarana baş (can) qurban. ( Ata. sözü ).
BACANAQ
BACARIQ

Digər lüğətlərdə