BACARIQSIZLIQ

is. Bacarığı olmama, əlindən iş gəlməmə, qabiliyyətsizlik, təcrübəsizlik, acizlik.
[Kor kişinin] əlbisəsinin tərzi, biçimi – avamlığını; yerişi – gözsüzlüyünü; üzünün xətləri – aciz və bacarıqsızlığını andırırdı. S.Hüseyn.
Sobadan düşən işıqda onun [Mahmudun] yoğun qara barmağı bacarıqsızlıqla (z.) iynəni sarı düymənin dibinə batırır(dı). Ə.Əbülhəsən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BACARIQSIZLIQ qabiliyyətsizlik — təcrübəsizlik — fərsizlik — əfəllik — acizlik
BACARIQSIZ
BACARMA

Digər lüğətlərdə