BADALĞA

(Gədəbəy)
kələk
◊ Badalğa gəlməx’ – kələk gəlmək, aldatmaq. – Mq: badalğa gələmməssəη sən
BADAL
BADAMAĞ