BADAL

(Təbriz)
yalançı. – Badal adamnara hörmət eləmirdilə
BADAXLAMAX
BADALĞA