BASDAMAQ

dan. bax basmaq 2-ci mənada.
[Şofer] lakin Xəlildən cavab almayıb, onu basdalamaq istəyirmiş kimi, maşını düz onun üstünə sürdü. M.Hüseyn.

BASDAMA
BASDI-KEÇDİ