BEHLƏŞMƏ

Behləşmək”dən f.is.
BEHLƏMƏK
BEHLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə