BELƏLİKDƏ

zərf dan.
1. Belə olduqda, bu halda, əgər belə olsa. Beləlikdə mən sənə yoldaş deyiləm.
2. Bu vəziyyətdə, bu halda, bu qaydada. İş beləlikdə qaldı.
BELƏDƏN-BELƏ
BELƏLİKLƏ

Digər lüğətlərdə