BELƏLİKLƏ

ara s. (bəzən “də” ədatı ilə işlənir). Bu qayda ilə, bu cür, demək (nəticə olan ikinci cümlənin əvvəlində işlənir).
Beləliklə, Rüxsarə təbdən-təbə düşürdü. S.Rəhimov.
Beləliklə də, Cuma iki gün yaxşıca istirahət etdi. Ə.Əbülhəsən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BELƏLİKLƏ deməli
BELƏLİKDƏ
BELİBAĞLI₂

Digər lüğətlərdə