BİÇDİRİLMƏK

Biçdirmək”dən məch.
BİÇDİRİLMƏ
BİÇDİRMƏ

Digər lüğətlərdə