BOĞMACA

is. bax boğma 2-ci mənada.
BOĞMA
BOĞMAQ

Digər lüğətlərdə