BOĞUŞDURMA

Boğuşdurmaq”dan f.is.
BOĞUNUQ
BOĞUŞDURMAQ

Digər lüğətlərdə