BRƏHMƏNİZM

bax brəhmənlik.
BRƏHMƏN
BRƏHMƏNLİK

Digər lüğətlərdə