BUCUĞAZ

əvəz.Bu”dan oxş. [Qadın:] Bax, bircə bucuğaz mənim yanımdadır. M.Hüseyn.
BUCAQÖLÇƏN
BUCURQAD

Digər lüğətlərdə