CÜCƏRTİ

is. Torpaqdan görünən, başı çıxan bitki. Cücərti əmələ gələn gündən sahədə seyrəltmə işləri aparılır.
CÜCƏRMƏK
CÜCƏRTMƏ

Digər lüğətlərdə