CAH

is. [ ər. ] klas.
1. Mənsəb, məqam, rütbə.
Vəfalı dostumu hər dəm anaram; Ona qurban cahım, cəlalım mənim. Aşıq Ələsgər.

2. İftixar, fəxr, hörmət.
Sənsən mənim ayım, günüm, hilalım; Dövlətim, iqbalım, cahım, cəlalım. M.P.Vaqif.

CAĞLI
CAH-CALAL

Digər lüğətlərdə