CİCİ

Kiçik, zəif, cici-bacı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

CILXA
CİCİ-BİCİ

Digər lüğətlərdə