CİL

bax cığ.
Cil – bataqlıqlarda bitən çoxillik ot olub, kökəbənzər gövdəsində aşı maddəsi vardır.
Azərbaycanda çox müxtəlif növləri bitir. R.Rzazadə.

CİKKİLDƏŞMƏK
CİLA

Digər lüğətlərdə