COĞRAFİYAÇI

bax coğrafiyaşünas. Coğrafiyaçıların konfransı.
COĞRAFİYA
COĞRAFİYAŞÜNAS

Digər lüğətlərdə