COMƏRD

1. Mərd, alicənab // əliaçıq, səxavətli.

2. İgid, qoçaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Xotkarlar bata bilməyən,

Comərdlər tuta bilməyən,

Köksünə yatıla bilməyən,

Nigar, Çənlibel budu, bu!

                    (“Koroğlunun İstanbul səfəri”)

                  *

Cömərdlərə yaxınaram,

Xədəng oxdan saxınaram,

Min igidə təpinərəm,

Canda hünər saxlamışam.

                  (“Koroğlu və Bolu bəy”)

CİYFƏ ƏRƏB
COMƏRD FARS

Digər lüğətlərdə