DÖLSÜZLÜK

is. biol. Ürəmə və ya ürətmə qabiliyyətinin olmaması; sonsuzluq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DÖLSÜZLÜK sonsuzluq
DÖLSÜZLƏŞMƏK
DÖLVERİCİLİK

Digər lüğətlərdə