DÖLSÜZLƏNMƏ

Dölsüzlənmək”dən f.is.
DÖLSÜZLƏNDİRMƏK
DÖLSÜZLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə