DÖNDƏRMƏ₂

is.
1. məh. k.t. Taxılın ikinci dəfə suvarılması.
2. köhn. Süd, qatıq və s. qablarının üstünü örtmək üçün qamışdan, ağacdan və s.-dən qayrılma qapaq, örtü.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DÖNDƏRMƏ devirmə — yıxma — aşırma
  • DÖNDƏRMƏ yönəltmə — çevirmə
  • DÖNDƏRMƏ tuşlama — yönəltmə
  • DÖNDƏRMƏ çevirmə
DÖNDƏRİŞ
DÖNDƏRMƏ₁

Digər lüğətlərdə