DÜMBƏKÇALAN

is. Dümbək çalan adam, dumbulçu.
Dümbəkçi hərdən gözünü oturanlara çevirincə: “Can, ay atam balası, can!” – deyən səslər ucalırdı. Mir Cəlal.

DÜMBƏK
DÜMBƏKÇİ

Digər lüğətlərdə