DÜNYAGÖRÜŞÜ

is. Həyat, təbiət və cəmiyyət haqqında görüşlər sistemi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DÜNYAGÖRÜŞÜ DÜNYAGÖRÜŞÜ Gənc Cabbarlının dünyagörüşündəki məhdudluğu.. Kapitalizmlə apardığı mübarizədən kənarda qalması ilə izah etmək olar (M
DÜNYAGÖRMÜŞ
DÜNYALIQ

Digər lüğətlərdə