DÜRƏNG

sif. [ fars. ] köhn.
1. İki cür rəngi olan; ikirəngli.
2. məc. İkiüzlü, riyakar. Dürəng adam.
DÜRƏK
DÜRƏNGLİK

Digər lüğətlərdə