DÜRDANƏLƏNMƏK

f. İnci kimi düzülmək.
Bir şirin güftarlı, bir şəkər sözlü; Ağzı sədəf, dişi dürdanələnmiş. M.P.Vaqif.

DÜRDANƏ
DÜRƏFŞAN

Digər lüğətlərdə