DÜRGƏLƏMƏ

Dürgələmək”dən f.is.
DÜRGƏ
DÜRGƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə