DIĞDIĞI

sif.is. dan. Çox deyingən (adam).
DIĞDIĞA
DIĞILDAMA

Digər lüğətlərdə