DIĞDIĞA

dan. bax dığ-dığ.
DIĞDIĞ
DIĞDIĞI

Digər lüğətlərdə