DIĞLATMAQ

icb. Dığ azarına salmaq, həddən artıq yormaq, canını üzmək, təngə gətirmək.
DIĞLATMA
DIQQA

Digər lüğətlərdə