DƏBƏRİŞMƏ

Dəbərişmək”dən f.is.
DƏBƏRİLMƏK
DƏBƏRİŞMƏK

Digər lüğətlərdə