DƏBƏRMƏ

Dəbərmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DƏBƏRMƏ tərpəşmə — qalxma
DƏBƏRİŞMƏK
DƏBƏRMƏK

Digər lüğətlərdə