DƏDƏLİK

is. Atalıq, ögey ata.
…Nəcəfqulunu da hərdənbir döyərdim və bu da qaçardı dədəliyinə şikayətə. C.Məmmədquluzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DƏDƏLİK dədəlik bax atalıq
  • DƏDƏLİK atalıq
DƏDƏLİ
DƏDƏMALI

Digər lüğətlərdə