DƏHR

ə. 1) zaman, vaxt, dövr; 2) dünya, cahan, aləm; 3) m. tale, fələk. Dəhri-fəna puç, fani dünya.

DƏHNA
DƏHRƏ

Digər lüğətlərdə