DADAŞ

ata və böyük qardaşa verilən ad.
ÇULPAN
DADAŞAĞA

Digər lüğətlərdə