DAYAZLANMA

Dayazlanmaq”dan f.is.
DAYAZLANDIRMAQ
DAYAZLANMAQ

Digər lüğətlərdə