DE₁

“D” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.
DAZLIQ
DE₂

Digər lüğətlərdə