DEBÜTÁNT

is. [ fr. ] İlk dəfə çıxış edən aktyor və ya idmançı.
DEBǗT
DEDİ-QODU

Digər lüğətlərdə