DEDİRTMƏ

Dedirtmək”dən f.is.
DEDİKCƏ
DEDİRTMƏK

Digər lüğətlərdə