DİAQNOSTİK

sif. [ yun. ] tib. Diaqnoza, diaqnostikaya aid olan, xəstəliyin xüsusiyyətini bildirən. Diaqnostik üsullar.
– …Diaqnostik məqsədlərlə hazırda, tərkibində dəqiq indikatorlar olan izotoplar daxil edilmiş bəzi birləşmələr işlədilir. A.Qarayev.
Dərman bitki materiallarında bir sıra müxtəlif diaqnostik nişanələr olur. R.Əliyev.

DİAQNÓST
DİAQNÓSTİKA

Digər lüğətlərdə