DİATÉZ

[ yun. ] tib. Orqanizmin bəzi xəstəliklərə meyilliyi.
DİATERMİ́YA
DİATONİK

Digər lüğətlərdə