DİDİK

sif. Didilmiş halda olan. Didik yun. Didik ət. Didik gündə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DİDİK 1. DİDİK, DİDİLMİŞ (yun haqqında) 2. didik bax yırtıq I 1
DİDƏRGİNLİK
DİDİK-DİDİK

Digər lüğətlərdə