DOĞRAMAQ

f.
1. Doğrayıcı, kəsici alətlə bir şeyi xırda-xırda kəsmək, parça-parça kəsmək; parçalayıb, sındırıb kiçik-kiçik hissələrə ayırmaq. Odun doğramaq. Qənd doğramaq. – …Ətyeyən heyvanın, məsələn, pişiyin dişlərinin hamısı iti bıçaq kimidir.
Çünki əti doğramaq, yəni kəsmək ilə xırdalamaq olur. H.Zərdabi.

// Bir boyda, bir ölçüdə kəsmək.
Aslanov hələ çörək doğramamış, şorbadan bir-iki qaşıq içib dadına baxdı. M.Hüseyn.

// Ağzı iti bir kəsərti və ya alətlə bir şeyi kəsik-kəsik etmək, tikə-tikə etmək, parçalamaq.
[Fərhad] kəlbətini kəmərindən çıxarıb məftilləri doğramağa başladı. Ə.Vəliyev.

// məc. Para-para etmək.
Doğradı qəmzən xədəngi bağrımı, qan eylədi. Nəsimi.
Doğrayacaq səsim dağda dumanı; Dinləyəcək məni dağın çobanı. Ə.Cavad.
[Etibarın] göz yaşları Dilaranın həssas ana qəlbini tikə-tikə doğradı. M.İbrahimov.

2. Bölmələrə, arakəsmələrə ayırmaq. Taxtanı bölmələrə doğramaq.
3. məc. dan. Laf vurmaq, yalandan vədə vermək mənasında.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DOĞRAMAQ kəsmək — parçalamaq — ayırmaq

Etimologiya

  • DOĞRAMAQ Kökü toğ (“kəs” deməkdir) kəlməsidir. Doğ-u-ra kimi olub (u isim dü­zəl­dib), -ra feil düzəldir. Uyğur dilində doğ (toğ) feili var, “kəsmək” deməkdir
DOĞRAMAÇILIQ
DOĞRANMA

Digər lüğətlərdə