DRAMLAŞDIRILMA

Dramlaşdırılmaq”dan f.is.
DRAMATURQLUQ
DRAMLAŞDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə