DULCUĞAZ

is.Dul”dan oxş.
DUL
DULLAŞMA

Digər lüğətlərdə